Estheligne
Endermologie, hypnotherapie en voedingsadvies

Hoeveel behandelingen heb je nodig?

Afhankelijk van de mate van cellulite of vetophoping zijn er als startkuur 15-20 behandelingen nodig. Na 8-10 behandelingen begint u meestal resultaat te zien.

Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen om de eerste 8-10 behandelingen met een frequentie van 2 maal per week te laten verlopen. Daarna kunnen de behandelingen éénmaal per week plaatsvinden. De tijd tussen 2 behandelingen moet minimaal 48 uur bedragen. Meer dan 2 behandelingen per week levert geen beter of sneller resultaat op.

Om na afloop van de kuur het bereikte resultaat te behouden, is een 'onderhoudsbehandeling' één keer per 6 eken meestal voldoende.

U bepaalt zelf wanneer u tevreden bent met het resultaat.